2. Disponovanosť pre hlásanie evanjelia

Cirkev existuje preto aby evanjelizovala a ohlasovala celému svetu, že Ježiš je Pán. To isté platí aj pre Spoločnosť a to znamená, že členovia Misijnej spoločnosti musia byť pripravení vždy odpovedať, keď si to nové potreby vyžadujú. Naša láska musí byť pohlcujúca ako oheň, aby sme v nej mohli účinne oznamovať radostnú zvesť, že Ježiš je živý a prítomný.

Bolo by veľmi dobre, keby každá provincia mohla prevziať zodpovednosť za zahraničné misie. Okrem toho je potrebné aby sa Spoločnosť stala viac misionárska nielen teritoriálne, ale aj v srdciach a vo vôli jednotlivých členov, ktorí budú pripravení ísť tam, kde si to potreby chudobných vyžadujú, či to už je vo vnútri alebo mimo provincie.

Jeden zo znakov, že Spoločnosť je plná misionárskeho ducha, je schopnosť zanechať diela, ktoré sú už dostatočne zaistené a stabilizované natoľko, že v nich môžu pokračovať iní a uvoľniť tak spolubratov, aby mohli pracovať tam, kde iní nechcú alebo nie sú schopní pracovať.  

webmail