Drahí duchovní otcovia z rodiny svätého Vincenta de Paul

Dnes naša 8 dňová duchovná obnova finalizuje!
Každý jeden z farníkov, zúčastnených na misiách, by Vám dal spätnú väzbu svojich osobných zážitkov s Bohom, ktorý sa nás počas týchto dní osobitne dotkol. Určite na túto chvíľu náš Nebeský Otec dlho čakal a pozval Vás troch – otec František, otec Ondrej a otec Pavol, aby ste tie naše srdcia u niekoho aspoň pootvorili, u niekoho otvorili úplne, pre milosti, ktoré nám Boh, tak šedro a z veľkej lásky dáva.
Prežili sme intenzívny týždeň modlitieb, svätých omší; citlivých, trefných a povzbudzujúcich slov a špeciálnych požehnaní, ktoré ste udeľovali zdvihnutím misijného kríža nad nás, naše rodiny a celú farnosť.
Vďaka za povzbudenie, aby sme si vykonali nielen „klasickú sv. spoveď“, ale aj generálnu – kedy sme hlbšie nazreli do svojho vnútra – a vyznali, čo zostalo nevypovedané a bránilo nám lepšiemu duchovnému vnímaniu a náprave nášho života.
Vďaka za Váš osobitý a láskavý prístup ku každému a Váš čas, ktorý ste nám darovali.
Veríme, že Trojjediný Boh, Panna Mária a celé Nebo prežívali tento týždeň s nami a tešili sa z každého nášho duchovného krôčiku, ktorý sme urobili, aby sme boli bližšie k nebu a našej spáse. Veľmi by sme chceli na tejto ceste vytrvať...a zveľaďovať to, čo bolo do nás zasiate.
Vedzte, že naša vďačnosť sa bude realizovať tým najúčinnejším spôsobom - modlitbou za Vás.
Nech Vás Pán stále sprevádza a vedie, lebo ste dostali veľmi dôležitú úlohu a tou je starať sa o duchovné dobro veriacich a prihovárať sa ich srdciam. Robíte presne to, čo Ježiš – a táto vysada patrí výlučne Vám - kňazom.
Ďakujeme tiež nášmu duhovnému otcovi, ktorý Vás sem zavolal, lebo videl, či vidí, že nás bolo treba akútne pohnúť vpred

Ďakujeme.


webmail