Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Rok A

Prvá adventná nedeľa
123
Druhá adventná nedeľa
123
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
123
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
12
Narodenie Pána - polnočná
12
Narodenie Pána - omša na úsvite
1
Narodenie Pána - omša cez deň
1
Svätého Štefana
12
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
123
31.december - sv.Silvestra
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi
12
Krst Krista Pána
12
Druhá nedeľa "cez rok"
123
Tretia nedeľa "cez rok"
123
Štvrtá nedeľa "cez rok"
123
Piata nedeľa "cez rok"
123
Šiesta nedeľa "cez rok"
12
Siedma nedeľa "cez rok"
1
Ôsma nedeľa "cez rok"
1
Deviata nedeľa "cez rok"
123
Desiata nedeľa "cez rok"
1234
Jedenásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Trinásta nedeľa "cez rok"
123
Popolcová streda
1
Prvá pôstna nedeľa
123
sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1
Druhá pôstna nedeľa
123
Tretia pôstna nedeľa
123
Štvrtá pôstna nedeľa
123
Piata pôstna nedeľa
123
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná)
12
Zelený štvrtok
123
Veľký piatok
123
Biela sobota
123
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
12345
Veľkonočný pondelok
123
Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
1234
Tretia veľkonočná nedeľa
1234
Štvrtá veľkonočná nedeľa
1234
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
1234
Nanebovstúpenie Pána
12
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
123
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Navštívenie Panny Márie
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
123
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
123
Šestnásta nedeľa "cez rok"
123
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
123
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie
1
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Slávnosť všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
1
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Nedeľa Krista Kráľa
1234

Rok B

Prvá adventná nedeľa
1234
Druhá adventvná nedeľa
1234
Nepoškvrtnené Počatie Panny Márie
1
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
1234
Narodenie Pána - polnočná sv. omša
123
Narodenie Pána
12345
Sviatok sv. Štefana
123
Nedeľa Svätej rodiny
123
Záver občianského roku - Silvester
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1234
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi
123
Krst Krista Pána
1234
Druhá nedeľa v období "cez rok"
12
Tretia nedeľa v období "cez rok"
12
Štvrtá nedeľa v období "cez rok"
12
Obetovanie Pána
1
Piata nedeľa v období "cez rok"
12
Šiesta nedeľa v období "cez rok"
12
Siedma nedeľa v období "cez rok"
12
Popolcová streda
12
Prvá pôstna nedeľa
1234
Druhá pôstna nedeľa
1234
Tretia pôstna nedeľa
1234
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Sviatok Sv. Jozefa
1
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
1234
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota - Veľkonočná vigília
1234
Veľkonočná nedeľa
123
Druhá veľkonočná nedeľa
12
Tretia veľkonočná nedeľa
123
Štvrtá veľkonočná nedeľa
123
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
123
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
1234
Desiata nedeľa v období "cez rok"
1
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12
Jedenásta nedeľa v období "cez rok"
1
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
12
Dvanásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť
12
Trinásta nedeľa v období "cez rok"
123
Navštívenie Panny Márie
1
Sv. Cyril a Metod - slávnosť
1
Štrnásta nedeľa v období "cez rok"
123
Pätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Premenenie Pána - sviatok
1
Devätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
1
Dvadsiata nedeľa v období "cez rok"
123
Dvadsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedembolestná - patrónka Slovenska
1
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata piata nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa v období "cez rok"
1234
Všetkých svätých - slávnosť
1
Tridsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
123
Tridsiata druhá nedeľa v období "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Krista Kráľa
1234

Rok C

Prvá adventná nedeľa
12345
Druhá adventná nedeľa
12345
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12
Tretia adventná nedeľa
12345
Štvrtá adventná nedeľa
12345
Narodenie Pána - polnočná
1234
Narodenie Pána - omša vo dne
1234
Svätého Štefana
12345
Sviatok Svätej rodiny
1234
Panny Márie Bohorodičky
1234
Druhá nedeľa po Narodení Pána
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)
123
Krst Krista Pána
12345
Druhá nedeľa "cez rok"
12345
Tretia nedeľa "cez rok"
12345
Štvrtá nedeľa "cez rok"
12345
Piata nedeľa "cez rok"
12345
Šiesta nedeľa "cez rok"
12345
Prvá pôstna nedeľa
12345
Druhá pôstna nedeľa
12345
Tretia pôstna nedeľa
12345
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
123
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota
12345
Veľkonočná nedeľa
12345
Veľkonočný pondelok
12
Druhá veľkonočná nedeľa
12345
Tretia veľkonočná nedeľa
12345
Štvrtá veľkonočná nedeľa
12345
Piata veľkonočná nedeľa
12345
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
12345
Siedma veľkonočná nedeľa
123
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Najsvätejšia Trojica
12345
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)
12
Desiata nedeľa "cez rok"
12
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
1
Jedenásta nedeľa "cez rok"
123
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Narodenie Jána Krstiteľa
1
Trinásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Peter a Pavol, apoštoli
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Cyril a Metor, slovanskí vierozvestovia
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa "cez rok"
12
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
123
Nanebovzatie Panny Márie
123
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Ružencovej Panny Márie
12
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
123
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA
1234

Tématické kázne

Krst
1
Birmovanie
1
Eucharistia
1
Pokánie
1
Pomazanie chorých
1
Manželstvo
1
Sviatosť kňazstva
1
Pýcha
1
Lakomstvo
1
Smilstvo
1
Závisť
1
Obžerstvo
1
Hnev
1
Lenivosť
1
Boh je len jeden
1
V Bohu sú tri božské osoby
1
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil
1
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
1
Duša človeka je nesmrteľná
1
Božia milosť je na spásu potrebná
1
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši
1
Zachovávať prikázané dni pokánia
1
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
1
Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
12
Podporovať cirkevné ustanovizne
1
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...“
1
„... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána...“
1
„... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny...“
1
... trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný...“
1
„... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“
1
„... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho...“
1
„... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“
1
„Verím v Ducha Svätého...“
1
„... verím v svätú Cirkev katolícku...“
1
„... spoločenstvo svätých...“
1
„... odpustenie...“
1
„Verím... v život večný.“
1
Nový Zákon
1
Cirkevná tradícia
1
I. (Mk 7, 7)
1
II. (Mk 7, 7)
1
III. (Lk 23, 50-56)
1
IV. (Lk 2, 40-52)
1
V. (Mt 5, 17-37)
1
VI. (Mt 5, 27-30)
1
VII. (Mt 19, 18)
1
VIII. (Mt 19, 18)
1
IX. (Mt 5, 17-37)
1
X. (Mt 19, 18)
1
Múdrosť
1
Rozum
1
Rada
1
Sila
1
Poznanie
1
Nábožnosť
1
Bázeň Božia
1
Pravda
1
Viera
1
Nádej
1
Láska
1
Milosť
1
Prvá detská kázeň
1
Druhá detská kázeň
1
Pri pohrebe
1234
Pohreb muža
123456789101112131415
Pohreb ženy
1234567891011
Tragická smrť muža - autonehoda
12
Tragická smrť ženy - autonehoda
1
Tragická smrť ženy
12
Pohreb malého pokrsteného dieťaťa
1
Pohreb dieťaťa
12
Pohreb muža a ženy
123
Pohreb muža - po dlhej chorobe
1
Pohreb muža v advente
1
Vražda
1
Samovrah
1
Tragédia
1
Pohreb nepraktizujúceho vieru
1
Pohreb praktizujúceho vieru
123
Pohrebné zamyslenie
1
Pri sobáši
12
Ježiš – vzor obetavej lásky
1
Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele
1
Poukázať na jednotu v manželstve
1
Odpustenie
1
Manželstvo ako sviatosť
1
Nerozlučnosť manželstva
123
Pravá láska
1
Na spoločnej ceste s dialógom
1
Manželská láska
1
Modlitba – záruka rastu v láske
1
Svetlo sveta a soľ zeme
1
Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život
1
Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne
1
Áno Bohu, áno láske
1
Buďte milosrdní a majte lásku
1
Ježišova ponuka lásky
1
Životné šťastie
1
Čo zabezpečí šťastné manželstvo?
1
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...
1
Starosť o druhého
1
Milujte sa navzájom!
1
Ostaňte v mojej láske
1
Je láska prikázaním?
1
Dom na skale
1
Pevný základ
1
Poďakovanie za jednotu v láske
1
Ovocím prežívanej lásky je radosť
1
Láska – prameň vernosti
1
Bez lásky sa nedá žiť
1
Jednota
1
Trvalá jednota
1
Krstná homília 2. adventná nedeľa rok "A"
1
Krstná homília na Sviatok Svätej rodiny rok "A"
1
Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"
12
Krstná homília na 2. pôstnu nedeľu "A"
1
Krstná homília dospelého 3 pôstna nedeľa "A"
1
Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa na 10. nedeľu v cez rok "A"
1
Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"
12
Krst dieťaťa 13 nedeľa cez rok "A"
1
Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa 23. nedeľa v cez rok "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 27. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 29. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília vo vianočnom období "B" Svätá rodina
123
Krstná homília na 1. pôstnu nedeľu "B"
1
Krst dospelého na vigíliu Veľkej noci "B"
12
Krst dospelého 5. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst dospelého na sviatok Nanebovstúpenia Pána "B"
1
Krst dospelého 6. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst na slávnosť Najsvätejšej Trojice "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 1. nedeľa "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"
123
Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 25. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 27. nedeľa "B"
12
Krstná homília krst dospelého 28. nedeľa "B"
1
Krstná homília krst dieťaťa 31. nedeľa "B"
1
Krstná homília dospelého 17. nedeľa cez rok "C"
1
Krstná homília v adventnom období
1
Krstná homília vo vianočnom období
1
Krstná homília na Veľkonočnú vigíliu konvertitov v omši
1
Krst detí v období cez rok
1
Krstná homília, krst dieťaťa
1
Krstná homília
123
Krstná homília, krst dieťaťa ateistov
1

Nezatieniť Krista v živote (Jn 1,6-8,19-28)

Pripraviť sa na Sviatky narodenia Pána.

Ľudia dnešného sveta majú tendenciu si mnohé veci a zásluhy privlastňovať vo svoj prospech. A práve dnešné evanjelium nám ukazuje svedectvo človeka, ktorý si nenárokoval na pocty a slávu tohto sveta. Celý svoj život zasvätil tomu, od ktorého všetko pochádza.

Ján Krstiteľ nám ukazuje, ako má vyzerať človek, ktorý je poslaný ohlasovať príchod Pána. Osobu Krista nezatienil, ale osvetlil svojím svedectvom: „Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi“ (Jn 1,24).

Na začiatku evanjelia je spomenutý prorok, ktorý sa volal Ján. Boh ho poslal na tento svet, aby vydal svedectvo o svetle. Ján bol predchodcom, ale aj svedkom, ktorý pripravoval cestu Pánovi. Ešte pred svojím narodením bol zasvätený Bohu. Od svojej mladosti žil na púšti, kde mal čas na premýšľanie a vhodné miesto na sústredenie. Púšť je najtvrdšia skúška pre človeka. Púšť učí sebapoznaniu, hľadaniu a rozoznávaniu potrebného, učí rozoznávať hodnoty, hľadať Boha i seba. Podľa stredovekých umelcov ten, kto nosí v sebe Božieho Ducha, nie je opustený ani uprostred púšte. Pre spravodlivého púšť stráca svoju hrôzu. A práve tu sa Ján Krstiteľ dopracoval k vrúcnemu vzťahu k Bohu. Tu, na tejto púšti, ďaleko od ľudí, si mohol dať odpoveď na mnohé otázky. V tom čase, keď sa Ján vrátil z púšte, Židia čakali na chvíľu, keď sa niekto objaví a povedie ich do boja proti rímskej nadvláde. Sv. Augustín vo svojej meditácii uvádza: „Ján bol hlas. Ale Pán bol na počiatku Slovo. Ján bol hlasom za istý čas, Kristus je večným Slovom od počiatku. Vezmi slovo – čím ostane hlas? Kde niet myšlienky, tam je len prázdny zvuk. Hlas bez slova dolieha do ucha, ale srdce nezveľaďuje. No pretože ťažko rozlíšiť slovo od hlasu, pokladali aj Jána za Krista. Hlas pokladali za slovo. Ale hlas sa priznal, aby neurazil slovo.“ Jánovo svedectvo začalo prehlásením „Ja nie som Mesiáš“ (Jn 1,21). „Som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi“ (Jn 1,24). Ján poukázal na Kristovu veľkosť, znížil sa až k jeho nohám. Povedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi“ (Jn 1,27-28). „Ján videl, kde nájde spásu; pochopil, že je lampou, a bál sa, aby ju vietor pýchy nezhasil.“

Aj my máme úlohu, ktorú mal Ján: volať do púšte, v ktorej žijeme, do púšte sŕdc, zahádzaných pýchou a hmotárskou zmyselnosťou a ukázať Kristovu veľkosť svojou poníženosťou a pokorou. Práve tento čas adventu nám má dopomôcť, aby sme sa zahľadeli do svojho vnútra, do svojho srdca, kde určite nájdeme miesta, ktoré nám bránia prijať Krista. Vyjsť zo svojho srdca, zo svojho vnútra nie je ľahké. To si vyžaduje veľkú odvahu a vieru v Ježiša. Kto nám ukáže svoje vnútro, svoju púšť? Áno, len my sami a za pomoci i spolupráce Ducha Svätého, modlitbou a prípravou srdca na tento veľký dar ohlasovania radostnej zvesti o Mesiášovi. Advent je tou prípravou a prv ako sa začne naše ohlasovanie, je potrebné, aby sme osobne spoznali Ježiša. Sv. Hieronym povedal: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“ A práve cez Písmo môžeme nadobudnúť vrúcny vzťah k Bohu. Veď ako by sme mohli vydávať svedectvo o niekom, ak ho nepoznáme? Naše svedectvo si vyžaduje osobnú skúsenosť a živú vieru s Kristom. Ľudia, ktorí nežijú svoju osobnú vieru, ktorí sú ľahostajní k evanjeliu, musia vidieť pri pohľade na nás, koho sme v našom živote postavili na prvé miesto. A tým je pre nás, samozrejme, Ježiš Kristus. Naše svedectvo si vyžaduje, aby sme boli zodpovední, pevní a pokorní v ohlasovaní. Nebojme sa ohlasovať Krista vždy a všade, i keď nám to nebude po vôli, lebo Boh nám zveril veľmi vznešenú úlohu, ktorou je ohlasovanie posolstva spásy – Božieho kráľovstva, Krista Kráľa, a to bez nároku na to, aby nás oslavovali. Každý jeden kresťan má úlohu, ktorú mu zveril sám Kristus, ohlasovať a podávať samotné svedectvo ďalej, nielen účasťou na bohoslužbách v kostole. Bolo by nesprávne, keby sa naše svedectvo viazalo iba na kostol, kde by sme sa tvárili ako najväčší „ohlasovatelia“ a tam, kde by sa od nás vyžadovalo vydať najväčšie svedectvo o pravde a o Kristovi, tam by sme zlyhali.
Naše svedectvo života musí byť rovnaké tak v kostole, ako i v spoločenskom živote a vôbec s každým človekom, s ktorým sa stretneme. Aby i o nás kresťanov platili slová sv. Pavla, ktorý hovorí: poznáte ich po ovocí.
Je to pre nás veľké vyznačenie, že práve my máme túto vznešenú úlohu. Máme tú česť, že smieme nosiť v sebe obraz Krista. Svedectvom nášho života môžeme mnohých pritiahnuť k Bohu. Svet nám nemôže dať to, čo nám dáva Boh. Je dôležité si uvedomiť, že všetko čo máme a čím sme, je darom od Boha.

Postoj pokory, nie pýchy vidíme aj v nasledujúcom príbehu:

Bernard Kolnago bol kedysi divom učenosti, výrečnosti a svätosti. Pre svoje divy bol slávny a všetkými vážený. Tohto kňaza a rehoľníka sa raz opýtal jeho predstavený, čo si pri chvále ľudí a pri svojich neobyčajných daroch Božích o sebe myslí a či niekedy nemá tajné zaľúbenie v sebe samom.
„Počúvajte, môj otče,“ hovoril Kolnago, „keby ste mali v izbe vzácny poklad zo zlata a drahokamov, ktorý by vám nejaké knieža zveril k uschovaniu a opatrovaniu, boli by ste pri pohľade na tento poklad pokúšaný šialenou márnivosťou? Alebo, keby vás iní navštívili a uvedenému pokladu vzdávali obdiv a chválili ho, pokladali by ste sa preto za bohatého a spyšneli by ste preto? Čo je na mne dobrého, to nie je moje, je to majetok Bohom mi zverený. Keď robím niečo, v čom sa javí moc a dobrota Božia, tak si myslím, že je to tak, akoby som zastupoval na javisku osobu, ktorá nič sama od seba nehovorí a nerobí, ani sa tak nespráva, ale robí len to, čo autor alebo divadelný riaditeľ jej nariadil hovoriť a robiť. A preto sa tiež domnievam, že v tom zvlášť spočíva česť a sláva veľkého Boha, že mňa, tak úbohého človeka, ako nástroj k veľkým činom používa.“

Tento príbeh nás povzbudzuje k tomu, aby sme v našom živote dokázali nosiť obraz Krista bez toho, žeby sme zatienili jeho osobu. Svätý apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom podáva pokorné vyznanie „... z Božej milosti som tým, čím som...“ (1Kor 15,10). Uvedomme si, že to, čo je v nás dobrého, je zaiste i našou prácou, ale nie je to len naša zásluha, ale predovšetkým Božia, a preto sa snažme svojím životom i slovom ho ohlasovať.
Drahí bratia a sestry! Nechajme sa viesť podľa príkladu Jána Krstiteľa. Dovoľme Bohu, aby mohol konať cez nás. Veď iba vďaka nemu sme tým, čím sme. Boh nás pozýva k účasti na jeho pláne spásy. A tak sa všetci spoločne modlime: Ďakujem ti, Duchu Svätý, že si ma vybral a vystrojil, aby som vo svojom srdci a skutkoch niesol Ježiša. Pomôž mi byť nádobou, ktorá je hodná tohto vzácneho pokladu.
Amen.


webmail