Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse, ako keď žijeme a umierame v službe chudobným.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 30.10.2020

webmail