Mnoho strácame bezmyšlienkovitosťou a svoje dobré skutky znehodnotíme, ak ich neobetujeme Pánovi!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 17.02.2019

webmail