Svetlo viery nám umožňuje v chudobných vidieť pravý odblesk Božieho Syna, ktorý sa neuspokojil s chudobou, ale chcel byť nazývaný Otcom chudobných.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 03.10.2023

webmail