Dobro, ktoré si praje Boh, koná sa takmer samo od seba, bez toho, aby niekto na to myslel.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 26.09.2022

webmail