Závisť plodí žiarlivosť. Zo žiarlivosti vzniká nejednotnosť – a potom je všetko stratené...
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 26.11.2020
21.07.2020

Fond Milana Šášika pre najbiednejších v Mukačevskej diecéze a pre kňazov tejto eparchie.

20 júla 2020 bola v kostole sv. Vincenta odslúžena zádušna sv. omša za nášho zosnulého spolubrata vladyku Milana Šašika CM za prítomnosti viacerých biskupov, kňazov a laikov, ktorú naživo priniesli Tv Lux a Rádio Lumen.

Homíliu predniesol provinciál Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jaroslav Jaššo, CM. Vladyka Šášik bol členom uvedenej rehole. Provinciál Jaššo uviedol, že jeho smrť nebola až taká náhla, pretože vladyka Milan napísal v marci testament. V ňom napísal, že chce byť pochovaný v ornáte, v ktorom prijal biskupské svätenie od svätého pápeža Jána Pavla II. Provinciál Jaššo tiež upozornil, že 14. júla sa biskup Milan zle cítil, ale slúžil svätú omšu, prijal pomazaie chorých. “V nemocnici pripravený odchádza k nebeskému Otcovi. Bol to nádherný Boží plán a Milan naň odpovedal,” konštatoval.

Podľa provinciála bol Milan Šášik kňaz, ktorý odovzdal svoj život Bohu a blížnemu. ”Bol mužom veľkej dôvery v Boha. Bol mučeník po kvapkách. Dostal len 30 percent greckokatolíckych chrámov po komunistickom režime. Nemal nič. Začínal na zelenej lúke,” uviedol. Vyzval na vytvorenie fondu Milana Šášika pre najbiednejších v Mukačevskej diecéze a pre kňazov tejto eparchie. Provinciál môže dať podľa neho na takýto účel 20 000 eur. “Vincentíni dajú 10 000 eur,” uviedol. Zároveň poprosil prítomných biskupov, aby tiež prispeli s tým, že vladyka Milan bude orodovať za ich diecézy. Poprosil zároveň aj veriacich, aby podporli tento fond.

prevzaté z TK KBS, rp ; rp

Názov účtu: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
IBAN: SK56 0900 0000 0050 6023 4370
BIC SWIFT kod: GIBASKBXwebmail