Medzi skutkami milosrdnej lásky niet takého, ktorý by poskytoval viac útechy ako návšteva chudobných a chorých.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 27.10.2020

webmail