Naša prirodzenosť túži po stálej zmene. Ak sa dáme ovládať, staneme sa nestálymi a nepokojnými.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 20.08.2019

webmail