Pridŕžajme sa Boha a potom on sa bude pridŕžať nás... a s ním máme všetko!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 18.01.2020

webmail