Vydavateľstvo Vincentín

Vydavateľstvo Vincentín od roku 2016 pripravuje a ponúka hodnotné knižné tituly.
Obohacuje tak slovenský knižný trh o vincentínsku literatúru, ktorá môže pomôcť neustále formovať a inšpirovať členov duchovnej rodiny svätého Vincenta de Paul, ale i širokú verejnosť.
Publikácie sú dostupné v predajniach s náboženskou literatúrou.

Katolícky kalendár 2017

Misijná spoločnosť sv. Vincenta ako každý rok, aj teraz pripravila vreckový Katolícky kalendár na rok 2017.

Sú tam myšlienky sv. Vincenta, súradnice liturgických čítaní na jednotlivé dni, katolícky i občiansky kalendár.

Služba zmierenia

Tento titul sa dostáva k slovenskému čitateľovi pri príležitosti prvej misiologickej konferencie na Slovensku, organizovanej Katedrou misiológie na Vysokej škole sv. Alžbety v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul v októbri 2016,
na ktorej autor predniesol hlavnú prednášku na tému “Znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do budúcnosti”.

Profesor Robert J. Schreiter, C.PP.S. z Chicaga vo svojej knihe “Služba zmierenia, spiritualita a stratégie” pomáha pochopiť dôležitosť zmierenia, potrebného pre jednotlivcov i celé skupiny či národy.

Kniha ukazuje zmierenie ako spiritualitu a ponúka určitý návod a smer na zodpovedanie otázok, ktoré ťažia a ubíjajú. Nie je príručkou na zmierenie, ale pokusom o podelenie sa s určitými postrehmi, ktoré z kresťanského pohľadu môžu zmiereniu napomôcť.

Deviatnik a Litánie

Deviatnik pripravili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v spolupráci s vydavateľstvom Vincentín.
Pomôže nám v duchu sa preniesť na milostivé miesto zjavenia Panny Márie do kaplnky na rue du Bac v Paríži a vyprosiť si milosti na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.
Krátke podnety doplnené o grafické znázornenie symbolov, ponúkajú možnosť spoznať posolstvo Zázračnej medaily a vedú k zamysleniu i konkrétnemu predsavzatiu pre život.
Táto útla brožúrka je obohatená fotografiami z miesta zjavenia a obsahuje aj litánie k svätej Kataríne Labouré, ktorá bola aktérkou tohto súkromného zjavenia.

webmail