Ani Boh ani ľudia nie sú spokojní s tým, že chudobným prinášame len pokrm a lieky. Podľa vôle Božej máme pôsobiť na ich dušu.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 09.10.2015

webmail