Kto dospel k tomu, že dobre spoznal svoju úbohosť (a to je pôsobenie Božej milosti), ten tiež spoznal, ako veľmi je povinný znášať druhých.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 22.11.2014

webmail