Dobro, ktoré si praje Boh, koná sa takmer samo od seba, bez toho, aby niekto na to myslel.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 26.09.2017

webmail