Áno, Boh i hriechy používa v svojich službách, lebo skrze ne môže človeka ospravedlniť. Áno – hriechy patria do poriadku nášho predurčenia, lebo Boh ich premieňa na skutky pokánia a pokory.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 23.12.2014

webmail