Láska musí byť činná. Pracuje pre dobro a útechu druhých. Nedovolí nám, aby sme sa na bratov alebo priateľov, ktorí sa ocitli v núdzi, dívali bez toho, aby sme sa ich láskou nezaujali. Vonkajšie prejavy musia svedčiť o vnútornom stave.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 21.10.2014

webmail