Práve vtedy keď v tvojom živote prevláda utrpenie, Boh chce skrze teba previesť dielo, ktoré by všetci ľudia dohromady neuskutočnili – bez Boha!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 01.03.2015

webmail