Koľké šťastie pre úbohého človeka, že môže robiť aspoň niečo, čo je Bohu milé.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 08.02.2016

webmail