Jedine pokora je schopná pritiahnuť milosť do duše.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 27.11.2015

webmail