Je málo tých, ktorí nemajú svojho milovaného Izáka. Ale musíme sa od neho odpútať – naše srdce nech je voľné od každej inej lásky okrem Boha. Majme len túto vôľu: poslúchať jedine Boha!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 20.02.2017

webmail