Ak nás satan nemôže zviesť k zlému priamo, postará sa o to, aby sme sa zavalili množstvom práce. Tak sa vždy viac preťažujeme, až sme prácou celkom zavalení.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na stredu 16.04.2014

webmail