Boh miluje chudobných. Miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Keď totiž milujeme niekoho skutočne, prechovávame náklonnosť aj k jeho priateľom a jeho služobníkom.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na stredu 01.10.2014

webmail