Musím sa zriekať všetkého, v čom mám zaľúbenie!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 26.03.2017

webmail