Preveďme sami na sebe tento proces: Každý nech poctivo skúma svoju biedu: slabosti svojej prirodzenosti, neporiadky svojich vášní, svoje sklony k zlému, svoju nevernosť a nevďak voči Bohu, svoje nesprávne chovanie voči blížnemu, a nájde v sebe viac zla a dôvodov k upokoreniu sa, než u ostatných ľudí, a potom jasne prizná: som veľký hriešnik a jeden z ťažkoznesiteľných ľudí.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 28.06.2016

Kňazská vysviacka a primície nášho spolubrata


 

Príhovor Generálneho Otca

Príhovor Generálneho Otca P. Gregory Gay, CM na Sviatok Zoslania Ducha Svätého
VŠETKÝM ČLENOM VINCENTSKEJ RODINY


webmail