Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo až vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme vzbudzuje lásku.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 07.05.2015

webmail