Sebazaprenie konané z lásky k Bohu prináša viac radosti ako ťažkostí.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 28.03.2015

webmail