Človek sa má radovať z toho, že môže preukazovať skutky milosrdenstva.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 05.05.2016

webmail