Boh miluje chudobných. Miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Keď totiž milujeme niekoho skutočne, prechovávame náklonnosť aj k jeho priateľom a jeho služobníkom.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 01.10.2016

webmail